Rishi Sunak puts finishing touches to his next leadership campaign video

Rishi Sunak has been spotted today putting the finishing touches to his next leadership campaign video it is revealed.